BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Ramowy rozkład dnia

6.00-8.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodneorganizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę,praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka.

8.00-8.30 – Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności higieniczno - porządkowe przed posiłkiem

8.30-9.00 – Śniadanie

9.00-10.00 – Dydaktyczne zajęcia programowe

10.00-11.40 – Spacery, wycieczki, zabawy swobodne na świeżym powietrzu lub w sali, gry i zabawy ruchowe

11.40-12.00 – Czynności higieniczno – porządkowe przed posiłkiem, przygotowanie do obiadu

12.00-12.30 – Obiad

12.30-13.30 – Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym

13.30-14.00 – Czynności higieniczno – porządkowe przed posiłkim.Podwieczorek.

14.00-16.00 – Dowolna działalność dzieci, ćwiczenia indywidualne z dziećmidostosowane do ich możliwości i potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.

Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału,
możliwości rozwojowych oraz potrzeb 
i zainteresowań dzieciz uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej.

Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 – 13.00.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach
ul. Leśna 40
27-200 Starachowice

Tel: 41 274 77 75

e-mail: przedszkole13@o2.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept