BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Opłaty za przedszkole

Usługi świadczone przez przedszkole realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00-13.00. Obejmują one realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłata za korzystanie przez dziecko ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1.00 dziennie za godzinę. Miesięczna wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej oraz zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas bezpłatny, w miesiącu za który pobierana jest opłata. Dzieci posiadające Kartę Dużej Starachowickiej Rodziny są całkowicie
zwolnione z tej opłaty. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 7.00 złotych za każdy dzień.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach
ul. Leśna 40
27-200 Starachowice

Tel: 41 274 77 75

e-mail: przedszkole13@o2.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept